به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


16 March 2006

" تو ای ایران تحمل کن " علی امین

نگاه تشنه ام را اى وطن درياب
که سرشار از همه عشق و وفاداريست
تو بر لرزيدن دستان من بنگر
که فريادش همه لبريز تنهائيست
تو اى ايران
اى سرزمين سربلند خطه مشرق
تو اى فرياد بى پايان آزادى
نداى هر زن و مردت
تو اى آئينه عزت
مظهر عفت
نماد غيرت و قدرت
به زير چکمه هاى حاکمان خائنت امروز
همانا استوار و پاى برجا
تحمل کن
که مى دانم
دماوند و خزر تا نيلى عمان
بلوچ و گيلك و فارس و عرب ٬ آشفته و حيران
لروترك و ترکمن ٬ تا کرد کردستان
جگر خونند و فريادها به دل دارند
از جفاى بى حساب ناجوانمردان
تحمل کن
که درد ما همه يکسان يکسان است
و آزاديست درمانش
که بر لبها و در اطراف ما
بى رنگ و پنهان است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home