به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


21 March 2006

All human rights supportersPlease help end the mass killing of political prisoners in Iran
Independent news sources have confirmed the recent execution of Hojat Zamani, a political prisoner in Gohardasht, Iran. Another political prisoner, Morteza Bozorgian, was denied basic living conditions whilst in prison and died due to extreme cold. Recently a young journalist, Elham Afrootan, reprinted an originally anonymous article critical of the government in a local newspaper and was imprisoned. Fear of government reprisals drove her to attempt suice, and she is now in a critical condition.
Relatives of other prisoners report of death threats made by officials to the political prisoners stating that “they will be executed one by one if Iran’s nuclear activity is referred to the UN Security Council”. 150 executions have been reported since the election of Ahmadinejad to power in June 2005. The Islamic regime has regressed to the years of terror in the ‘80s, during which time mass executions of political prisoners took place, with their bodies unceremonially dumped in mass graves that were only discovered by accident.
We call upon all human rights supporters, activists and organisations to notify their governments of these atrocities. We urge international human rights organisations to send representatives to Iran to investigate these violations of human rights. We ask them to pressure the government of Iran to free all political prisoners, including all workers, students and bloggers, and to help prevent further widespread mass execution of the prisoners. We ask all freedom supporters to unite in condemning these atrocities by forwarding this petition to friends, family and international media. Unless we speak out in unison, we face the very real possibility of an imminent mass killing of political prisoners in Iran jails by the Islamic Republic of Iran.
Sincerely,
The Undersigned


به پیشگاه مدافعان راستین حقوق بشر
از قتل عام زندانیان سیاسی در ایران جلوگیری کنیم
طبق گزارش خبرگزاریهای مستقل خبری، زندانی سیاسی حجت زمانی در زندان گوهر دشت کرج ( رجایی شهر) اعدام شده است. حجت زمانی هفته گذشته از بند عمومی منتقل شده بود وتا انتشار خبر اعدام وی ، از او اطلاعی در دست نبود. پیش از آن نیز یک زندانی سیاسی دیگر به نام مرتضی بزرگیان بدلیل شرایط نامناسب نگهداری زندانیان، ازشدت سرما جان سپرده بود.همچنین روزنامه نگار جوان زندانی به نام الهام فروتن به جرم نشر مطلبی از یک وبلاگ هم اکنون در بندرعباس زیر شکنجه بوده و بیم مرگ او نیز میرود. طی روزهای اخیر جمع کثیری از زندانیان سیاسی در زندان گوهر دشت کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.برابر تماس بستگان این زندانیان با رسانه های خبری، مسئولین زندان بی مهابا اظهار داشته اند که اگر پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع گردد تک تک زندانیان سیاسی اعدام خواهند شد با توجه به وقایع اخیر و بیش از 150 اعدام در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، گویا حکومت اسلامی ایران به دوره وحشت دهه شصت بازگشته ،چرا که اعدام و نابودی زندانیان سیاسی شتاب بیشتری بخود گرفته است. لذا با درنظر گرفتن سابقه حکومت اسلامی ایران در قتل عام زندانیان سیاسی از اول انقلاب تاکنون ، که قتل عام زندانیان سیاسی درسال 67نقطه اوج آن بود، همه وجدانهای بیدار و شخصیتهای متنفذ و نهادهای غیر رسمی مدافع حقوق بشر را دعوت مینمائیم تا ضمن تماس با سازمانهای ذیربط و سیاستمداران کشورهای متبوعه دقت و نظر ایشان را نسبت به وحشتی که در ایران بوقوع می پیوندد جلب نمایند.همچنین از مجامع و سازمانهای مدافع حقوق بشر بین المللی استدعا داریم که سریعا" هیئتهائی را جهت بررسی اوضاع زندانیان سیاسی به ایران اعزام نمایند تا با بازرسی های مکرر و فشار بر حاکمان جمهوری اسلامی برای آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله وبلاگ نویسان و کارگران و دانشجویان زندانی، از بروز و تکرار فاجعه ی دیگربار جنایت علیه بشریت توسط حکومت اسلامی ایران جلوگیری کنند ما حکم وحشیانه اعدام حجت زمانی را محکوم نموده و از همه آزادگان جهان، تقاضا داریم که با همه توان خود برای آگاه سازی جوامع بین المللی از ابعاد نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ایران به پا خیزند و با امضا تومار زیر و فرستادن آن برای دوستان و آشنایان و تماس با مقامات بین المللی؛ مصاحبه با رادیوها و تلویزیون های خارجی آنها را از خطر فاجعه یک قتل عام دیگر در زندان های ایران با خبر سازند
آدرس برخی مقامات جهت تماس به این شرح است
عفو بین الملل به این آدرس رفته و پیام خود را بگذارید
++ 41 (22) 734 60 01
شکایت در مورد نقض حقوق بشر به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
+ 41 22 9179022 Fax
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
Fax: + 41 22 917 9011
کمیسیونر حقوق بشر اتحادیه اروپا
Mr. Alvaro Gil-Robles

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home