به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 November 2006

تهديد زندانيان سياسی زندان اوين همچنان ادامه داردفعالان حقوق بشر در ایران : در پی یورش عوامل مسئولین زندان اوین که تحت نظارت و به دستور آنها انجام گرفت عوامل حمله کننده به زندانیان سیاسی مجازات نگردیده و همچنان زندانیان سیاسی در این بند را تهدید به قتل می کنند.کسانی که در حال حاضر زندانیان سیاسی را تهدید به قتل می کنند اسماعیل افتخاری (تیغ زن ) از مسئولین سابق کمیته انقلاب اسلامی سپاه پاسداران می باشد
وی به دلیل شرارت های که بر علیه مردم تهران انجام می داد رژیم مجبور شد که وی را دستگیر و زندانی کند و سالهاست که از این فرد برای حمله به زندانیان سیاسی استفاده می کند . او مورد حمایت مسئولین زندان قرار دارد و همچنین از فرد دیگری به نام جلیل غریب برای حمله بر علیه زندانیان استفاده می کند
زندانیان سیاسی که در اثر این ضرب و شتم مجروح گردیده اند ، و بهداری زندان اوین از درمان آنها خود داری می کنند آقای هاشم شاهی نیا که از ناحیه قفسه سینه مجروح شده و دچار مشکل تنفسی می باشداز سوی دیگر آقای سعید شاه قلعه همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود
مسئولین زندان به ضرب و شتم زندانیان بسنده نکرده اند و آنها را تهدید کرده اند که به زندان گوهردشت کرج تبعید نمایند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home