به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


04 December 2006

زندان بزرگ تهران با ظرفيت ۱۰ هزار نفر به بهره برداری می رسد


خبرگزاری کار ايران به نقل از مديرکل زندان‌‏های استان تهران : زندان بزرگ تهران واقع در فشاپويه سال آينده با ظرفيت ۱۰ هزار نفر به بهره‌‏ برداری می‌‏ رسد
سهراب سليمانی , مديرکل زندان‌‏های استان تهران , در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت: در حال حاضر داخل شهر تهران هيچ زندانی وجود ندارد ، اما در شهرستان کرج چهار زندان همچنان در داخل شهر قرار دارد
وی با تاکيد بر اين که بازداشتگاه‌‏ها بايد در داخل شهر باشند , افزود: بازداشتگاه‌‏ اوين تنها محلی است که در داخل شهر تهران قرار دارد و بحث انتقال آن به خارج از شهر منتفی است
سليمانی خاطرنشان کرد: با ساخت زندان بزرگ تهران بخش عمده‌‏ای از زندانيان کرج به اين زندان منتقل خواهند شد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home