به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


30 November 2006

اعتصاب غذای کيوان رفيعی در بند 209

فعالان حقوق بشر در ایران : آقای رفیعی بیش از 160 روز در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین تحت فشار ها و تهدیدات شکنجه های روحی و جسمی قرار دارد . او در طول مدت بازداشت غیر قانونی و در اعتراض به ادامه این روند به ناچار دوبار دست به اعتصاب غذای خشک زده است و در پی شکنجه های جسمی و روحی دچار بیماری های چون عفونت روده ، عفونت لثه ، درد مفاصل ، ناراحتی های پوستی شده است
آقای رفیعی در اعتراض به بازداشت غیر قانونی و نگهداری بیش از 160 روز در سلول انفرادی ، عدم ملاقات با وکیل و عدم اجازه حضور وی در دادگاه های پیشین ، برگزاری غیر علنی دادگاه بدون حضور هیئت منصفه ، محاکمه و تفهیم اتهام غیر قانونی در دو بازپرسی قبلی و حتی محروم بودن از کاغذ و قلم برای نوشتن دفاعیات خود ، سومین اعتصاب غذای خود را از روز چهارشنبه 8/9/85 آغاز و تا تاریخ 15/9/85 ادامه خواهد داد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home