به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


15 December 2006

بحث اتمی نقض حقوق بشر در ايران را تحت الشعاع قرار داده است

راديو آمريکا : سازمان عفو بين الملل که يک سازمان مدافع حقوق بشراست ، توجه خود را بر وضعيت حقوق بشر در ايران ، جمهوری دمکراتيک کنگو و سريلانکا متمرکز کرده است. عفو بين الملل در تازه ترين شماره مجله خود می گويد جنگ کلامی و لفاظی ميان آمريکا و ايران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران ، مسائل مربوط به حقوق بشر را درايران تحت الشعاع خود قرارداده است. عفو بين الملل می گويد از زمان انتخابات سال گذشته ايران تاکنون ، سوء رفتار با زنان ، اقليت ها و اصلاح طلبان سياسی دچار وخامت بيشتری شده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home