به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


09 July 2007

احتمال اعدام دستگیرشدگان ناآرامی های اخیر تهران

ایسنا: دادیار ویژه امنیت تهران با بیان این كه دادستان تهران روز دوشنبه هفته آینده تعداد اراذل و اوباش اعدامی و اتهامات آنها را اعلام می‌كند، درخصوص حوادث شب سهمیه‌بندی بنزین اظهار كرد: متهمان دستگیر شده در این شب هم اكنون در زندان اوین و به صورت انفرادی نگهداری می‌شوند. علی نمازی در گفت‌ وگو با خبرنگار ایسنا اظهار كرد: پرونده متهمان شب سهمیه‌بندی بنزین به معاونت امنیت تهران ارجاع شده است و آنها در حال حاضر در زندان اوین هستند
نمازی درباره‌ی روند رسیدگی به پرونده اراذل و اوباش به‌ نام دستگیرشده نیز گفت: این كه چه تعدادی از این اراذل اعدام می‌شوند و جزییات دقیق‌تر از پرونده آنها، روز دوشنبه هفته آینده از سوی دادستان تهران اعلام می‌شود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home