به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


23 October 2006

پیگیری موضوع هومن کاظمیان

روزنت روز : هومن كاظميان ، دانشجوي دانشگاه تهران و عضو دفتر تحكيم وحدت بازداشت شد
اين خبري بود كه چند روز در محافل دانشجويي تهران پيچيد ، اما پي گيري هاي خبرنگار " روز" حاكي از اين است كه كاظميان بازداشت نشده ، بلكه به علت آنچه " تهديد و تعقيب " عده اي ناشناس نام نهاده ، خود را مخفي كرده است
در همین زمینه کاظمیان ضمن شرح موضوع می افزاید :اصلا من از اتهامي خبر ندارم و علت مخفي شدنم هم اين است كه نمي دانم اينها کيستند که به طور غير رسمي دنبال من هستند
وي افزود: حتي نمي دانم از سوي چه نهادي تحت تعقيب قرار دارم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home