به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


16 October 2006

کلیه اموال رویا طلوعی توقیف شدگزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان : کلیه اموال دکتر رویا طلوعی توسط دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی توقیف و در آستانه مصادره شدن قرار گرفت
به موجب ابلاغیه ستاد اجرایی فرمان امام در کردستان و کرمانشاه ، و با استناد به قرار صادره از سوی دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در کردستان ، کلیه اموال متعلق به خانم دکتر رویا طلوعی از جمله آزمایشگاه پزشکی مورد مشارکت نامبرده با همسرش ، توقیف و ممنوع المعامله گردید
یاد آور میگردد خانم رویا طلوعی از فعالان کرد و مدافع حقوق زنان است که ظاهرا" به اتهام تلاش برای راه اندازی جنبش فیمنیستی بعنوان معاند نظام معرفی گردیده و دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی حکم بر توقیف و مصادره اموال نامبرده صادر کرده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home