به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 January 2007

رشد جمعيت زنداني از رشد كل جمعيت بالاتر است


مديركل زندان‌هاي استان فارس گفت : رشد آمار جمعيت زندانيان كشور 9 درصد است ‌كه اين آمار از ميزان رشد كل جمعيت بيشتر است و زنگ خطري براي مسئولان است. به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز، ناصر جعفرقلي امروز در جمع خبرنگاران با تأكيد بر ضرورت كاهش آثار و تبعات زنداني شدن افراد گفت: با توجه به شرايط جامعه اجراي روش‌هاي جديد زندان‌باني يك ضرورت انكار ناپذير است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home