به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


09 January 2007

سوءاستفاده پلیس ترکیه از پناه جویان کرد و ایرانیخبرگزاری دیده بان حقوق بشر کرد: در جریان سو استفاده مالی پلیس اتباع بیگانه دولت ترکیه در شهر وان ، از وجوه دریافتی از پناهجویان کرد و ایرانی ، تاکنون دو پلیس ترک و یک مترجم کرد ایرانی دستگیر و زندانی شده اند
گفته می شود سه پلیس و یک مترجم ایرانی دیگر نیز متهم به شرکت در سو استفاده مالی شده اند
شایان ذکر است پلیس اتباع بیگانه ترکیه هر ۶ ماه یکبار مبالغی بعنوان "حق خاک" بدون ارایه هرگونه رسید و قبض دریافتی از پناهجویان اخذ می کند. هر پناهجویی از پرداخت "حق خاک" سر باز بزند دپورت خواهد شد. گفتنی است پناهجویان حق کار ندارند و برای تامین وجه درخواستی پلیس ناچارا وسایل اولیه زندگی خود را به فروش می رسانند. در همین رابطه گفته می شود برخی از زنان بی سرپرست و بی پناه برای تامین حق خاک و جلو گیری از دپورت شدن، ناگزیر به تن فروشی می شوند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home