به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


02 February 2007

آموزش شهادت و جهاد در كتاب‌هاى درسى ايران


آرنون گرويس پژوهشگر سياسى كه به سفارش يك انستيتوى تحقيقاتى ، ۱۱۵ كتاب درسى ايران را مورد بررسى قرار داده بود ، در مقابل نمايندگان پارلمان اروپا در بروكسل هشدار داد كه كودكان ايرانى در كلاس‌هاى درس ، بطور هدفمند براى شهادت آموزش داده مى‌شوند
به گفته‌ى وى ، در شمار زيادى از كتاب‌هاى درسى ايران ، فراخوان‌هايى براى جهاد وجود دارد. در اين كتاب‌ها ، جوانان با سلاح‌هاى سنگين در ژست قهرمانان نشان داده مى‌شوند و حتا كودكان سيزده ساله دعوت به پيكار مى‌شوند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home