به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


11 May 2007

گزارش فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی به مناسبت روز جهانی مطبوعات

به مناسبت ( 3 ماه مه 13 اردیبهشت ) روز جهانی مطبوعات "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" گزارش خود را از وضعيت مطبوعات در ايران در سال 1385 به شرح زير به اطلاع مي رساند
بر مبنای اين گزارش، مطبوعات در سال گذشته در ايران به شيوه های مختلفی سرکوب و از ادامه کار آنها جلوگيری بعمل آمده است. ارقام زير، که فشرده ای از موارد نقض حقوق دست اندرکاران مطبوعات را در اين سال منعکس می کند، بيانگر ابعاد اين سرکوب است
احضار به دادگاه : 125 مورد
- بازجوئی: 64 مورد
محاکمه : 73 مورد
توقيف کتاب: 52 مورد
فيلتر کردن سايت ها: 26 مورد
توقيف مطبوعات: 27 مورد
احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 48 مورد
بازداشت روزنامه نگاران توسط نهادهای امنيتی: 36 مورد
اخراج از کار: 9 مورد
ضرب و شتم: 1 مورد
تهديد و ارعاب: 12 مورد
تعطيلی نهادهای فرهنگی و مطبوعاتی: 59 مورد
بر اساس اين گزارش نهادهای رسمی و دولتی که در جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات دخالت مستقيم داشته اند، عبارتند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت اطلاعات ؛ قوه قضائيه؛ نيروهای انتظامی؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ شورای عالی امنيت ملی؛ اداره مخابرات (وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات)؛ بسيج ؛ صدا و سيمای جمهوری اسلامی؛ شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام
ضمناً اين گزارش که با استفاده از منابع خبری در داخل ايران تهيه شده است ، با توجه به سانسور خبری موجود در ايران، در برگيرنده تمامی موارد نقض حقوق مطبوعات در ايران نيست و نمی تواند بازتاب دهنده تمامی ابعاد تضييع حقوق دست اندرکاران مطبوعات باشد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home