به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


18 April 2007

دستگيری یک نوجوان توسط نیروهای اطلاعاتی

فعالان حقوق بشر در ایران : بنا بر گزارش رسیده آقای محمد شفیع خانزاده در شهرستان اشنویه توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است
محمد شفیع خانزاده 16 ساله به اتهام سیاسی در تاریخ 20/1/86 توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و اکنون به مدت 8 روز است که در شرایط بلاتکلیفی و در بازداشت نیروهای اطلاعاتی قرار دارد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home