به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 August 2006

دولت تركيه چهار پناهجوي ایرانی را تحويل جمهوري اسلامي دادچهار تن از ایرانیان كه در تاريخ بيست و سه مرداد ماه برابر با چهاردهم آگوست سال جاري از طريق مرز زميني و بصورت غير قانوني وارد خاك تركيه شده بودند به محض ورود به خاك تركيه ، توسط پليس مرزباني استان وان تركيه بازداشت مي گردند ، اين افراد كه به نامهاي سليم غفوري ، محسن شاه مرادي ، عليرضا كيقبادي و فاطمه جوادي مي باشند به محض بازداشت با ارائه اوراق هويتي خويش از پليس تركيه درخواست پناهندگي سياسي و معرفي شان به كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در وان را مي نمايند
گفته مي شود فاطمه جوادي داراي تابعيت و گذرنامه كشور نروژ نيز بوده و تقاضاي ديدار با نماينده اي از سفارت كشور نروژ را نيز داشته است .اداره امنيت استان وان پس از بازداشت ايشان و بي توجه به خواسته هاي قانوني نامبردگان باگذشت دو روز از بازداشت پناهجويان فوق ايشان را به آنكارا اعزام مي نمايند و پس از هماهنگي هاي وزارت كشور تركيه با سفارت جمهوري اسلامي ايران در آنكارا ، هر چهار تن را روز دوشنبه 30 مردادماه برابر با 21 آگوست ساعت ده صبح در مرز زميني وان ديپورت نموده و تحويل نمايندگان جمهوري اسلامي ميدهند
يكي از افراد نامبرده شده كه مرد جواني در حدود سي سال سن بوده است ، به گزارش شاهدان عيني در حالي امروز تحويل جمهوري اسلامي داده ميشد كه جراحات بسياري در پاي چپش وجود داشته است بطوري كه لباس وي غرق در خون بوده است . هنوز از سرنوشت تحويل داده شدگان فوق هيچ خبري در دست نيست
صرفنظر از هرگونه دسته بندي سياسي آنچه در اين ميان مهم است تلاش فعالان حقوق بشري و مدافع حقوق پناهندگان و مخالفان سياسي ايراني مي باشد كه با توجه به در نظر گرفتن مسئله فوق مانع از سكوت خبري و چه بسا كشته شدن نامبردگان شوند ، اين نخستين بار نيست كه دولت تركيه مخالفان جمهوري اسلامي را به آن كشور تحويل داده است ، سال گذشته تركيه شش پناهجوي كرد ايراني را تحويل ايران داد كه يكي از آنها بلادرنگ درزندان اروميه اعدام گرديد

منبع: سايت ديدگاه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home