به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


10 August 2006

تهدید زندانیان گوهر دشت به قتل عامبنا بر گزارشات رسیده در طی مراسمی که در زندان گوهردشت برای اکبر محمدی برگزار شده بود اعلامیه تحریمی از سوی زندانیان نوشته و بر روی درب بند ها و سلول ها نصب شده بود . طی روز گذشته یکی از مامورین زندان به نام آژین با دیدن اعلامیه آنها را پاره کرده و رئیس بند شخصی به نام مغنیان شروع به تهدید زندانیان کرده است
در پی تهدیدات با لحن خشن گفته شده که اگر بر خلاف دولت جمهوری اسلامی حرکتی در زندان انجام گیرد سلول های شما را با آب پر می کنیم تا همه کشته شوند
همچنین در طی روز های گذشته در این زندان به زندانیان عادی گفته شده است کسانی که در جنگ لبنان شرکت کنند عفو خواهند شد . تا کنون حدود 400 نفر از زندانیان که حکم ابد و یا اعدام دارند برای گریز از وضعیت بد زندان این راه را انتخاب کرده اند . فعالان حقوق بشر در ایران ضمن اعلام نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی گوهردشت هر گونه تهدید جانی بر علیه زندانیان سیاسی که صرفا به خاطر اعتقاداتشان در زندان هستند را محکوم کرده و خواهان بر چیده شدن زندان های سیاسی در ایران می باشد . همچنین نسبت به وضعیت اسفناک زندانیان عادی که برای فرار از وضعیت حاضر به پذیرفتن خطرات جنگ شده اند اعلام نگرانی می کنیم .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home