به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


05 September 2006

وضعیت نامعلوم فیض مهدویکمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر- بر خلاف ادعای سهراب سلیمانی ، مدیر کل زندانهای استان تهران مبنی بر نگهداری ولی الله فیض مهدوی در بیمارستان شریعتی تهران ، مسئولین این بیمارستان در این مورد ابراز بی اطلاعی میکنند
سهراب سلیمانی که امروز طی مصاحبه ای با خبرگزاری فارس خبر مربوط به اعتصاب غذای فیض مهدوی را رد کرده و انتقال او به بیمارستان را به دلیل خودکشی وی دانسته بود ، پیش از این نیزبارها با دادن اخبار کذب به رسانه ها در مورد اعتصاب غذای سایر زندانیان سیاسی به خصوص در سالهای اخیر از جمله زنده یاد اکبر محمدی ، باعث بوجود آمدن شک و شبهه در میان محافل مختلف خبری شده است
این در حالی است که محمدعلی دادخواه وکیل فیض مهدوی نیز احتمال خودکشی ایشان را منتفی دانسته و خبر مربوط به اعتصاب غذای او را تایید کرد
با توجه به اظهارات سهراب سلیمانی مبنی بر اینکه " فیض مهدوی به دلیل اینکه از سوی مسئولین زندان خبر عدم لغو حکم اعدام خود را دریافت داشته در حمام زندان خود را به دار آویخته است" ، این سوال مطرح میشود که اساسا چنانچه ولی الله فیض مهدوی از هراس حکم اعدام دست به خودکشی زده ، چرا به همان شیوه خود را در زندان به دار آویخته است (طبق اظهارات سلیمانی)، آیا این عمل در مورد کسی که مدت 5 سال زیر حکم اعدام قرار داشته و در این مدت از هیچ مقامی تقاضای عفو ننموده است، میتواند صحت داشته باشد؟و آیا این نشان دهنده تناقضی آشکار در سخنان سهراب سلیمانی نیست؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home