به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


23 August 2006

!!! در اسلام مردم كاره‌ای نيستند

ايسنا : عضو مجلس خبرگان رهبری با بيان اينكه هدف اصلی مبعث حكومت بود، تصريح كرد: در اسلام مردم به حكومت مشروعيت نمی‌دهند بلكه تنها در اجرا به حاكم كمك می‌كنند. آيت‌الله خزعلی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ، با بيان اين مطلب برداشت مردم از دين را متفاوت از برداشتی كه پيامبران از دين دارند دانست و گفت: مردم دين را برای توسل به خدا، رفع مشكلات و برآورده كردن حاجاتشان می‌خواهند؛ آنها دين را وسيله‌ای برای ارتباط با خدا می‌دانند اما از نظر انبياء حاكم فقط خداست و غير از مسائل تقرب و تعبد حكومتداری تنها از آن اوست و چنانچه او اجازه دهد اين حكومت به پيامبر يا هر شخص ديگری كه شايسته بداند منتقل می‌شود و آنها نيز از حق حكومت كردن بهره‌مند می‌شوند
وی تصريح كرد: بر اين اساس هر حكومتی كه بی‌اذن خدا باشد حتی اگر در اعلاء درجه‌ی سياسی قرار بگيرد ساقط است. زيرا بنای دين بر اين است كه تمام كارها اعم از امور اجتماعی، سياسی، اقتصادی، قضايی و حكومت بايد اول با اذن خدا همراه باشد. وی در ادامه با استناد به آيه‌ی ۵۵ سوره‌ی مائده اظهار داشت: از نظر انبياء مهمترين مطلب حكومت بود و نه مسائل تربيتی، اقتصادی. البته همه‌ی اين موارد اهميت دارد اما نقش عمده بر عهده‌ی حكومت است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home