به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


25 September 2006

! مجازات کندن اجباری قبر برای روزه خواران

بنا به گزارش ایران پرس نیوز ، رژیم قرون وسطايی جمهوری اسلامی به بهانه ماه رمضان سرکوب مردم را در شهرهای مختلف ایران تشدید کرده است. در شهر همدان کسانی را که به اتهام روزه خواری دستگیر می کنند ، به اجبار به کندن قبر وادار می سازند
بنا براین گزارش ، مجازات کندن اجباری قبر در برخی شهرهای دیگر نیز توسط ماموران سرکوبگر انتظامی اعلام شده است
جنایتکاران عقیده دارند با مجازات کندن اجباری قبر، فرد خاطی مجبور می شود به مرگ و دنیای پس از آن فکر کند و از گناه دست بردارد
دری نجف آبادی ، دادستان کل جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای برای مردم خط و نشان کشید و اعلام کرد کلیه دستگاهها طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی موظف اند به تعقیب و برخورد قاطع با هر نوع تخلفی در ماه مبارک رمضان اقدام کنند
لازم به ذکر است که منظور از برخورد قاطع در چهارچوب قوانین قرون وسطايی جمهوری اسلامی، زندان و شکنجه و شلاق است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home