به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


09 October 2006

توهین يك مداح معروف تهران به انوشه انصاري


نوانديش - حاج منصور ارضی ٬ مداح معروف تهران در مراسم دعا و روضه بامداد شنبه خود ، انوشه انصاري را ‌ز ز ( حاصل ارتباط نامشروع ) خواند
وي در حين اجراي برنامه خود با اشاره به مطلب فوق بشدت از صداو سيما بعلت انعكاس اخبار سفر وي به فضا انتقاد كرد
!!! به پا خیز : با استناد به این تحلیل شیخ , کلیه حضرات دائم الز ... ز هستند .چون آقایان هر شب در فضا بسر می برند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home