به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


04 October 2006

پزشک معالج احمد باطبی بازداشت شددکتر "حسام فیروزی"، پزشک معالج احمد باطبی ظهر امروز در منزل مسکونی اش در تهران بازداشت شد.همسر حسام فیروزی با تایید این خبر گفت در ساعت 12 ظهر امروز چندین مامور لباس شخصی وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل شان، پس از تفتیش منزل و توقیف وسائل شخصی دکتر فیروزی، وی را بازداشت کرده و با خود بردند
در پی بازداشت احمد باطبی ، دکتر فیروزی در نامه ی سرگشاده ای - که در رسانه ها منتشر شده بود - نسبت به سلامت باطبی اظهار نگرانی کرده بود.گفتنی است دکتر فیروزی پزشک معالج اکبر گنجی نیز بوده است

کیانوش سنجری

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home