به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


27 September 2006

شمار اعدام شده گان در ايران در سال جاری

راديو فردا: شمار احکام اعدام اجراشده در ايران در سال ١٣٨٥ به ١٠١ تن رسيد . جديدترين آمار سازمان عفو بين الملل شمار اعدام شدگان در ايران را در سال گذشته ميلادی ٩٤ تن اعلام کرد. يک روزنامه نگار در زاهدان بر اساس آمار رسمی داخلی می گويد حدود ده درصد از اعدام های سراسر ايران در سال ٨٥ در سيستان و بلوچستان انجام گرفته است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home