به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


05 October 2006

کیوان رفیعی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد


فعالان حقوق بشر در ایران : بنا بر گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین آقای کیوان رفیعی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد
آقای کیوان رفیعی به دلیل فعالیت های حقوق بشری در تاریخ ١٨ تیر ٨٥ بازداشت و روانه بند 209 زندان اوین شده است . او از سوی فردی به نام ستوده از بازجویان وزارت اطلاعات از بدو دستگیری تا به حال مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیرد
ستوده در پی افشای شکنجه های کیوان رفیعی در این بند با اعمال فشار بر او از وی میخواهد در یک مصاحبه تلویزیونی حاضر شود و اعلام کند که تحت هیچ شکنجه ای قرار نگرفته است . ولی او قاطعانه شرکت در چنین مصاحبه ای را رد کرده است
کیوان رفیعی بیش از 80 روز است که در سلول های انفرادی این بند قرار دارد و وارد دوازدهمین روز اعتصاب غذای خشک خود شده است . در پیگیری های وکیل آقای رفیعی در دادگاه انقلاب ، مسئولین قضایی با تهدید وکیل ایشان سعی دارند در روند قانونی پیگیری پرونده ایشان اخلال ایجاد کنند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home