به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


09 October 2006

جنایتی دیگر از رژیم ضد انسانی ترکیهپلیس ترکیه گروهی از پناهجویان ایرانی را امروز دوشنبه ۹ اکتبر۲۰۰۶ برابر با ۱۷ مهر ۱۳۸۵ با یک دستگاه اتوبوس از زندان امنیتی در استانبول برای تحویل به رژیم جمهوری اسلامی به مرز بازرگان انتقال داد
فیروز داوودی زندانی سیاسی سابق که هشت ماه پیش به دنبال درخواست وزرات اطلاعات رژیم توسط پلیس امنیتی ترکیه بازداشت شده بود و یک خانواده که درخواست پناهندگی آنان از طرف یو ان پذیرفته شده بود و قرار بود به کانادا سفر کنند ، در میان این گروه هستند
فیروز داوودی از زندانیان سیاسی چپ سالهای اولیه دهه ۶۰ است که به همراه خانواده خود سال ۲۰۰۱ به ترکیه رفت و از یو ان تقاضای پناهندگی کرد ، اما درخواست پناهندگی وی رد و پرونده اش بسته شده بود. تلاش های امور بین الملل کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) و کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل(یو ان) در آنکارا برای توقف این اخراجها به جائی نرسید. پلیس ترکیه در هشت ماه گذشته به نمایندگان یو ان اجازه ملاقات با فیروز داوودی را نداد و برخلاف مقررات و قوانین بین المللی او را به دنبال درخواست جمهوری اسلامی به این رژیم تحویل داد
کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home