به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 December 2006

نگرانی جدی سازمان ملل از وضع حقوق بشر در ايرانبی بی سی : مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه "نگرانی جدی" خود را نسبت به آنچه نقض گسترده حقوق بشر در ايران خوانده ابراز کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است از اين پس اين حقوق را کاملا محترم بشمارد
انتقاد شديد مجمع عمومی از حکومت ايران در همان روزی صورت می گيرد که رهبر ايران نظام جمهوری اسلامی را به عنوان يک "مردم سالاری دينی که از سالم ترين دمکراسی های جهان سالمتر است" ستوده است
مجمع عمومی سازمان ملل که 192 عضو دارد با 72 رای مثبت ، 50 رای منفی و 55 رای ممتنع ، ايران را به خاطر کارنامه اش در زمينه حقوق بشر سرزنش کرد.اين قطعنامه ايران را به خاطر "آزار، ارعاب و سرکوب" مدافعان حقوق بشر، ناراضيان سياسی ، ناراضيان مذهبی ، روزنامه نگاران ، روحانيون ، دانشگاهيان ، اعضای اتحاديه ها و سازمان های کارگری به باد انتقاد گرفت
اين قطعنامه نسبت به "ادامه استفاده از شکنجه و رفتار بی رحمانه ، غيرانسانی يا تحقيرآميز يا مجازات هايی چون شلاق و قطع عضو" ابراز نگرانی کرد
مجمع عمومی به علاوه گله مندی خود را نسبت به "ادامه خشونت و تبعيض عليه زنان و دختران چه در قانون و چه در عمل" و همچنين "افزايش تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر" عليه اعضای اقليت های قومی و مذهبی ، از جمله اعراب ، آذری ها ، بلوچ ها ، کردها ، مسيحيان ، يهوديان ، مسلمانان سنی و اعضای فرقه بهاييت ابراز داشت
اين قطعنامه دولت ايران را ترغيب کرد به کليه اين شيوه ها پايان دهد
مجمع عمومی سازمان ملل با لحنی شديد نظام قضايی جمهوری اسلامی را نيز که به گفته آن "منظما" از عمل به استانداردهای بين المللی "بازمانده" به انتقاد گرفت

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home