به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


01 March 2007

هر یک ساعت یک مورد طلاق در ایران

شهرزادنیوز: مدیر کل اداره ثبت احوال ايران اعلام کرد درسال گذشته در ایران طلاق در بین زنان 20 تا 24 ساله بیشترین آمار را داشته است
او افزود در هر 24 ساعت 25 واقعه طلاق روی داده است ، یعنی تقریبا هر یک ساعت یک بار
داده‌های موجود حاکی است که 7 درصد مردان و 4 درصد زنان بیش از یک بار ازدواج کرده‌اند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home