به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 February 2007

بیانیه کانون نویسندگان ایرانکانون نويسندگان ايران : در هفته های اخير، در ادامه سرکوب ، مسايل مهمی رخ داده است که با توجه به شرايط دشوار کنونی ، سرنوشت مردم ميهن ما را به مخاطره جدی می‌اندازد
کانون بارها در باره مجازات اعدام اعتراص کرده و خواهان برچيده شدن احکام اعدام شده است . در يک سال اخير در چند استان از جمله خوزستان ، کردستان، سيستان و بلوچستان اعدام هايی صورت گرفته که آخرين مورد آن اعدام چند نفر در شهر اهواز و زاهدان است
وضعيت جسمی و روانی احمد باطبی که از سال ۷۸ تاکنون در زندان بوده ، همه ی مردم را نگران کرده است . کانون نويسندگان ايران خواهان آزادی فوری احمد باطبی و ديگر زندانيان سياسی است. ما می خواهيم هرچه زودتر وضعيت عمومی اين دانشجوی مبارز از طريق رسانه ها به اطلاع عموم مردم برسد و اقدام به معالجه او شود. متاسفانه اخيرا سايت کانون نويسندگان ايران نيز همچون بسياری از سايت های ديگر مسدود شده است، و اين تنها راه ارتباط کانون با مخاطبانش از ميان رفته است
نشريات دانشجويی با سانسور شديدی روبه رو هستند و روزی نيست که شماری از اين نشريات توقيف و نويسندگان آن ها به دادگاه فرا خوانده نشوند. ما می خواهيم که اين سد وبندها از پيش روی نشريات روشنگر دانشجويی برداشته شود
موج سرکوب روشنفکران و نويسندگان ايران، هنرمندان و فعالان سياسی – اجتماعی هر روز ابعاد و شکل های گوناگون به خود می‌گيرد. احضار به دادگاه ها، امری روزمره شده است. تهديد و ارعاب مستقيم و غير مستقيم به ابزاری معمول بدل گشته است. در کنار اين شيوه ها، مدتی است برخی روزنامه ها ، قلم بر مدار روزگار قتل های زنجيره ای می‌گردانند و يادآور برنامه ی "هويت " و "چراغ" شده‌اند. هتاکی می‌کنند و می‌کوشند با بهره‌گيری از واژه‌هايی چون "مرتد"، "معاند" ، "مفسد" و ... زنجيره‌ای ديگر بسازند. عوامل اجرايی اين سياست ، در کوچه و پس کوچه ها، راه بر نويسندگان و فعالان سياسی می بندند و آن ها را به قصد کشت کتک می زنند
کانون نويسندگان ايران اعتراض و انزجار شديد خود را نسبت به اين گونه اعمال ابراز می دارد و خواستار پايان دادن به چنين حرکات ضد انسانی است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home