به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 February 2007

وضعیت محمد ابراهیمی و فرهاد وکیلی نا مطلوب گزارش می شود

فعالان حقوق بشر در ایران : بنا بر گزارشات رسیده آقای محمد ابراهیمی ( نویسنده یک کتاب مذهبی ) که به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز و عضویت در سازمان علم ، حق و عدالت بازداشت شده است به مدت یکسال است که در سلول های انفرادی بازداشتگاه مخوف 209 نگهداری می شود. آقای محمد ابراهیمی بیش از 5 سال در زندان ها نگهداری می شود و به علت ناراحتی های قلبی و شکنجه های جسمی در دوران بازداشت قادر به تحمل شرایط زندان نیست
همچنین بنا بر گزارشات رسیده از زندان کرمانشاه آقای فرهاد وکیلی تحت انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد . آقای فرهاد وکیلی که به جرم ارتباط با گروه های مخالف نظام دستگیر شده است ، دراثر این شکنجه ها دچار بیماری های مختلفی شده و باید در خارج از زندان مورد مداوای پزشک متخصص قرار گیرد
لازم به ذکر است در زندان های شهرستان ها بسیاری از زندانیان سیاسی مورد شکنجه های وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات قرار دارند و بسیاری از این اعمال غیر انسانی از سوی فعالین حقوق بشری به علت عدم دسترسی به زندانی و با خانواده های آنها گزارش نمی شود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home