به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


09 March 2007

روزنامه نگاران و مدافعان حقوق زنان را آزاد کنيد

در آستانه ٨ مارس روز جهاني زن ١۹ روزنامه نگار و فعال زن همچنان در بازداشت و در زندان اوين بسر مي برند. ١٣ اسفند ٣٤ تن از زنان ايراني که در اعتراض به محاکمه و تعقيب قضايي ٥ فعال زن در برابر دادگاه انقلاب اسلامي تجمع کرده بودند، توسط ماموران امنيتي دستگير شدند
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : ما خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط روزنامه نگاران و فعالان زن بازداشت شده هستيم. آنها هيچ کار غير قانوني انجام نداده اند و فقط برای دفاع از حقوق خود از جمله حق تظاهرات مسالمت آميز تجمع کرده بودند. مقامات مسئول جمهوری اسلامي بعد از سانسور سايت های مدافع حقوق زنان، اينبار همکاران اين پايگاه های اطلاع رساني را دستگير و از آزادی خود محروم مي کنند . ادامه مطلب

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home