به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


05 March 2007

حمله به معترضین و ضرب و شتم آنها در اندیمشک

روز یکشنبه 13 اسفند 1385، نیروهای انتظامی به مردمی که از تشیع جنازه یک جوان بازمی گشتند و علیه رژیم اسلامی شعار میدادند ، حمله کرده و تعداد بسیاری مجروح شده اند
سه روز پیش در یک درگیری میان چند جوان ، یکی از آنها به نام ابراهیم فتحی کشته شد. روز یکشنبه ساعت دو بعد از ظهر تشیع جنازه جوان جان باخته برگزار شد. در بازگشت مردم شروع به شعار دادن دادن علیه جمهوری اسلامی و سران جنایتکار آن کردند. نیروهای سرکوب به این تظاهرات حمله کردند و با پرتاب بیش از 200 گاز اشک آور به درون تظاهرات به دستگیری گسترده میان مردم دست زدند
تعداد مجروحین بسیار زیاد است و دو نفر از نیروهای انتظامی نیز مجروح شده اند . پاسگاه نیروهای انتظامی در شهر اندیمشک به آتش کشیده شده و تا ارسال این خبر یعنی تا حدود 10 شب یکشنبه هنوز پاسگاه در حال سوختن بوده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home