به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


05 March 2007

کار شکنی در پرونده کیوان رفیعی

فعالان حقوق بشر در ایران : بنا بر گزارشات رسیده مامورین وزارت اطلاعات با کار شکنی در پرونده کیوان رفیعی بازداشت غیر قانونی وی را تداوم بخشیده اند
سر بازجوی وزارت اطلاعات در بند 209 ( سعید شیخان )، با کار شکنی در پرونده کیوان رفیعی قصد دارد وی را تا پایان سال جاری در بلاتکلیفی نگهداری کند
راسخ ، قاضی پرونده آقای رفیعی اعلام داشته است که پرونده کیوان رفیعی به دلیل عدم حضور کارشناس وزارت اطلاعات در دادگاه مورد بررسی قرار نمی گیرد
وزارت اطلاعات پیش از این با پرونده سازی بر علیه کیوان رفیعی قصد داشت اتهامات سنگینی را به وی نسبت دهد اما قاضی پرونده اعلام داشت که پرونده وی ناقص است و نیاز به بازبینی مجدد دارد. کیوان رفیعی در حالی وارد هشتمین ماه بازداشت خود می شود که از سوی مامورین وزارت اطلاعات به شکل بی سابقه ای تحت فشار قرار دارد ، خانواده وی قادر به ملاقات با وی نیستند و تماسهای تلفنی وی از زندان نیز با محدودیت و کنترل شدید انجام میگیرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home