به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


05 March 2007

وضعيت نا مشخص 4 زندانی


کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر: 4 زندانی سیاسی که به دلیل انتقال احمد باطبی به بهداری و اعتراض به مسئول بهداری زندان اوین به دلیل تاخیر دررسیدگی به وضعیت وی ، از سوی شورای انضباطی زندان به اندرزگاه هشت انتقال یافته بودند ، همچنان در میان زندانیان مواد مخدر و قاچاق ، در شرایط نامناسبی به سر می برند
بنابرگزارشات رسیده از زندان آوین ، " کیانپور" از نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران که به عنوان مدیرداخلی زندان اوین ایفای نقش می کند و قبل از مدیریت جدید زندان به علت داشتن روابط ناسالم با زنان زندانی و عملیات ایذایی به زندانیان از کار معلق شده بود ، نقش مهمی در اینگونه برخوردها با زندانیان سیاسی دارد
لازم به ذکراست ، نگهداری ابراهیم مومنی ، هاشم شاهین نیا ، حمیدرضا برهانی و .. رازقی ، در اندرزگاه 8 زندان اوین بر خلاف اصل تفکیک جرایم در زندانها صورت میگیرد و این زندانیان طی تماسهای شرایط نگهداری خود را بسیار نامناسب توصیف کرده اند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home