به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 April 2006

شیوه های شکنجه در جمهوری اسلامی

گسترش تفکر دموکراتیک و ایده حقوق بشری در سراسر جهان و سرکوب شدید دگراندیشان و نقض گسترده حقوق
فردی انسانها در ایران در سالهای پس از انقلاب 1357 اذهان گروه بزرگی از ایرانیان را به موضوع علل پدیداری خشونت جلب کرد. و در ایران اکثر ایرانیان به ویژه آزاد اندیشان طعم تلخ شکنجه را چشیده اند و شکنجه در نظام قضایی ,امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی دیگر نکته ی پنهانی نیست بسیاری ازمتهمان در مراحل اول بازجویی با انواع شکنجه مواجه می شوند که کمیت و کیفیت شکنجه بسته به اینکه متهم کیست, دارد و قوه قضائیه ایران این روزها دیگر چندان ترسی ندارد که از وجود شکنجه سخن نگوید و آن را کتمان کند. شکنجه بدنی رایج ترین نوع شکنجه و اعتراف گیری است , کتک زدن متهم در حدی است که بسیاری از آنان نیاز به بهداری زندان یا بازداشتگاه پیدا می کنند.چنانچه که در مورد زهرا کاظمی رخ داد آقای صیف زاده از وکلای مدافع زهرا کاظمی می افزاید شکنجه ها در همان ساعات نخست منجر به اقما و به کما رفتن زهرا شد وی بر اثر صدمات و ضربه های سنگین ناشی از شکنجه جان خود را از دست داد. آقای محمد نوری معاون آگاهی نیروهای انتظامی در آخرین اظهار نظر خود تایید کرده و گفته که نمی توان منکر شکنجه در مراکز آگاهی شد. نعمت احمدی وکیل دادگستری که دفاع از شماری از زندانیان سیاسی را در سالهای اخیر در دست داشته فاش ساخته که در اداره آگاهی درختی است به عنوان درخت سخنگو که متهم را به آن درخت می بندند و شکنجه گران به متهم می گویند آنقدر ترا میزنیم که یا درخت صحبت کند یا تو صحبت کنی. یک نوع شکنجه دیگر هست به نام جوجه کباب , متهم را مثل مرغ پرکنده و دست وپا بریده به یک میله می بندد و مانند جوجه کباب می گردانند آقای احمدی می گوید متهم را در حالاتی دیگر در لاستیک های بزرگ کامیون و تریلر مثل جنین داخل بدن مادر قرار میدهند و شکنجه گران متهم را به نوبت دور یک محوطه می گردانند و یا بیدار خوابی های طولانی و یا همچنین متهم را ساعت ها آویزان می کنند. بسیاری از متهمان از جمله متهمان پرونده دانشجویان و وبلاگ نویسان در زندان مورد تجاوز جنسی توسط افراد خودشان یا افراد با سابقه ی شرارت که عملا توسط مسئولان زندان وارد سلول این زندانیان شده بودند ,قرار گرفتند. شکنجه های روحی نمونه ی وحشتناک دیگر شکنجه و در واقع یکی از مهمترین شیوه های حکومتی است به طوریکه زندانی در سلول انفرادی مدتهای مدیدی را میگذراند و این دوران را در حالتی سپری می کند که صدای فریاد ها و دردها ی ناشی از شکنجه را از سلولهای اطراف خود می شنود یا به مدت طولانی صدای اذان و مناجات و مرثیه ها را با صدای بلند و آزاد دهنده باید تحمل کند که تمام این اعمال به منظور تخریب روحیه زندانی به کار می رود . بسیاری از زندانیان می گویند در شبی از شبهای انفرادی صدای مادر ,خواهر ,و یا همسر خود را شنیده اند که کمک میخواستند و نیز امکان استفاده از داروهای روان گردان در غذاهای زندانیان منتفی نیست . گفته شده در اداره ی آگاهی پس از شکنجه های فراوان گاها , خا نواده ی متهم را در مقابل او می آورند و به او گفته بودند یا حرفهایی که ما می گوییم میزنی یا وضعیت ات همین خواهد بودو متهم گفته بود من فقط امضا میکنم و شما هر چه دلتان خواست در آن نامه بنویسید. فراموش نکنیم علاوه بر جنایات پیشین رژیم , در دروان ریاست جمهوری خاتمی ؛ که دوران اصلاحات به گفته خودشان قلمداد میشد؛ قتلهای زنجیره ای قتلهای اهل قلمی چون محمد مختاری ؛محمد جفعر پوینده ؛ که از مبلغان ایده حقوق بشر و مدارا بودند و قتلهای فجیعانه زنده یادان فروهرها ؛حمله به کوی دانشگاه در سال 78 ؛ بازداشت بدون مجوز افراد ,برپایی دادگاههای غیر عادلانه و غیر منصفانه ,زندانی کردن افراد به خاطر دیدگاها و عقاید سیاسی شان , فشار آوردن بر خانواده های متهمان ,محدود کردن آزادی بیان و عقیده , بسته شدن تعداد زیادی روزنامه ,زندانی کردن شماری از روزنامه نگاران اتفاق افتاد علاوه بر این فجایع گزارشات سازمان عفو بین الملل از موارد نقض حقوق بشر از جمله اعدام , سنگسار, شلاق, قطع اعضاء بدن سند مستدلی برای افشای ماهیت رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی در هر قالبش و خود کامه بودن ولی فقیه است که تمام این جنایات درزیر سایه او صورت می پذیرد که وی خود را دارای حکومت ابدی و قدرت قاهره ای میداند و فراقانون و نظارت ناپذیر و غیر پاسخگو است و در مواجهه با مخالفان خود به سرعت از حربه ی موفق سرکوب وشکنجه استفاده می کند.
مريم يعقوبى

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home