به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


03 April 2006

خطر تحويل وبلاگ نويس ايراني به جمهوری اسلامی ايران
احمد سراجي (آريو سراجي) زنداني سياسي و وبلاگ نويس ايراني که نزديک به 4 ما پيش توانست از زندان جمهوري اسلامي بگريزد و خود را به ترکيه رساند اکنون با خطر عودت به ايران روبرو است . بر اساس خبرهای تائيد نشده دولت ترکيه تصميم دارد احمد سراجی را به اتهام ورود غير قانونی به ترکيه محاکمه نمايد. با توجه به همکاري قبلي دولت ترکيه با رژيم ايران در عودت پناهندگان سياسي احتمال تحويل دادن اين فعال سياسي به ايران بسيار ميباشد. برای آگاهی از چگونگی فعاليتهای سياسی و دوران زندان احمد سراجی توجه شما را به خبر ۰۴/۰۹/۸۴ تبريز نيوز جلب مينمائيم
تبريز نيوز : "سراجي"،در تماس تلفني کوتاه با سرويس حقوق بشر تبريز نيوز گفت:با توجه به اين که پاسپورتم ضبط شده بود ، بدون پاسپورت از ايران به کشور "ترکيه" آمده و به دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در شهر " وان "جهت اخذ پناهندگي مراجعه کردم و هم اکنون در حال طي مراحل قانوني هستم.وي افزود:در فرصت ايجاد شده براي اجراي حکم جديد يک سال زندان که پس از سپري کردن 6 ماه زندان و تحمل 30 ضربه شلاق بايد اجرا مي شد خودم را از زندان تبريز به دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در شهر " وان " ترکيه رساندم."سراجي"،گفت:پس از تحمل 6 ماه زندان و 30 ضربه شلاق تعزيري،در حاليکه شعبه دوم دادگاه تجديد نظر دادگستري آذربايجان شرقي نيز راي يک سال زندان شعبه 10 حقوقي دادگستري تبريز را مبني بر تلاش بر براندازي و توهين به رهبري نظام را مورد تاييد قرار داده و از ديگر اتهامم که "ارتداد" بود تبريه شدم نه تنها بايد يک سال ديگر بلکه علاوه بر اين 3 حکم ، چون پرونده ي ديگري نيز داشتم که 2 سال تعليقي مشروط به عدم فعاليت و محکوميت بود (با احتساب همه احکام) بايد 3 سال ديگر در زندان مي ماندم. اين"وبلاگ نويس"،افزود:حکم 2 سال تعليقي صادره از دادگاه انقلاب تهران مربوط به (تاريخ 21/11/83 )تجمع در برابر دفتر سازمان ملل در تهران در اعتراض به مسايل پيرامون حقوق بشر بود که من خود به صورت سمبليک با زنجير به درب ورودي بسته بودم.وي يادآورشد:در طي 4 ماه اخير از دوران محکوميت 6 ماهه ام ممنوع الملاقات بوده و وکيل نداشتم و بيشتر دوران محکوميت خود را در بند "موقت" زندان تبريز با معتادان ، قاتلين و سارقين هم بند بودم . پس از انتقال به بند ديگر توسط افرادي به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ضاربين مرا را تهديد کردند که رگ دستم را در نيمه هاي شب بريده و طوري وانمود خواهند نمود که "خودکشي کرده ام". گفتني است،"سيد احمد سيد سراجي"وبلاگ نويس تبريزي که مديريت چند وبلاگ را به عهده داشته ابتدا در سال 82 دستگير و سپس در 8 تير 84 به اتهام نظير تبليغ عليه نظام و ... در دادگاه بدوي شعبه 3 دادگاه انقلاب تبريز محکوم شده بود که محکوميت 6 ماه زندان وي مورد تاييد شعبه 4 تجديد نظر استان آذربايجان شرقي قرار گرفته که دوران محکوميت خود را سپري کرد.همچنين وي در ديگر حکم شعبه 7 اجراي احکام دادگستري تبريز 30 ضربه شلاق تعزيري را تحمل کرده و شعبه دوم دادگاه تجديد نظر دادگستري آذربايجان شرقي نيز حکم يک سال زندان شعبه 10 حقوقي دادگستري تبريز را مورد تاييد قرار داده بود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home