به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


04 May 2006

دیدبان حقوق بشر خواستار جلوگیری از حضور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل شد
hasanagha.org
سازمان دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل خواست تا از حضور هفت کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگیری کند. 65 کشور عضو سازمان ملل خواستار عضویت در شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل هستند که عده ای از این کشورها حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند.سازمان دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل می‌خواهد تا از عضویت هفت کشور آذربایجان، کوبا، ایران، چین، پاکستان و روسیه در این شورا جلوگیری کند و اجازه حضور این هفت کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل را ندهد.کنت روت رئیس دیدبان حقوق بشر همچنین تردید خود را از اجازه شرکت کشورهایی مانند هند آفریقای جنوبی و ونزوئلا ابراز می‌دارد ولی از مخالفت با شرکت آمریکا در این شورا خودداری کرد.شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل علیرغم مخالفت‌های آمریکا در ماه مارس شکل گرفت، آمریکا خواستار آن بود که یک کرسی دائم همراه با حق وتو را در این سازمان کسب کند.کشورهایی که خواستار عضویت در این شورا هستند برای کسب کرسی نیاز به رای 96 کشور عضو دارند تا بتوانند به عضویت این شورا درآیند. رای گیری انتخابات این شورای مخفی خواهد بود.کشورهایی که به عضویت این شورا در خواهند آمد باید بپذیرند که وضعیت حقوق بشر در کشور متبوع‌شان بطور مستمر زیر نظر باشد تا بتوانند عضویت خود را در این شورا حفظ کنند.در کمیسیون حقوق بشر منحل شده کشورهایی که خود حقوق بشر را شدیدا زیر پا می‌گذاشتند شرکت داشتند که می‌توانستند از این طریق اجرای مجازات‌ها بر علیه خود جلوگیری کنند.کنت روت معتقد است، اینکه کشورهایی مثل برمه، نپال، کره شمالی، سودان، روسیه سفید و ساحل عاج تقاضای عضویت نکرده‌اند خود نشان از آن دارد که این شورا بهتر از کمیسیون قبلی عمل خواهد کرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home