به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


25 April 2006

روزنامه اسراييلي: احمدی نژاد را ترور کنید


خبرگزاري انتخاب : يك روزنامه رژيم صهيونيستي خواستار طرح ريزي اين رژيم براي ترور محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران و اسماعيل هنيه نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين شدروزنامه هاآرتص با بيان اينكه احمدي نژاد و هنيه بايد هدف رژيم صهيونيستي قرار بگيرند ،نوشت: عليرغم آنكه پيامد ترور سيد عباس موسوي دبير كل پيشين حزب الله خوشايند نبوده و اسرائيل به نتايج ترور اين دو اطمينان ندارد. اما چنين تصميمي بايد اتخاذ شودا چرا كه تلاش اسرائيل براي ترور احمدي‌نژاد بيشتر و بيشتر منطقي به نظر مي‌رسد زيرا وي تهديداتش براي محو اسرائيل از نقشه زمين را افزايش داده استاين روزنامه در ادامه نوشت: اسراييل اكنون با اسلامي روبروست كه به كارواني از انتحاري ها مجهز و به دو عامل تروريسم و سلاح هسته اي متكي است و به همين علت اسراييل دو گزينه پيش رو دارد . اول آنكه تهديد كند در صورت نابودي اسراييل همه اماكن مقدس اسلامي از جمله مسجد الاقصي و كعبه نيز از بين مي رود و بايد اين موضوع را به ايران و حزب الله فهماند كه تحقق روياي انها در نابودي اين رژيم ، فاجعه اي براي اسلام نيز خواهد بود . گزينه دوم نابودي رهبراني است كه مشي آنها خطري بر موجوديت اسراييل است و از آنجا كه احمدي نژاد در چند ماه گذشته نگراني هايي در منطقه و جهان ايجاد كرده است ،واكنش جهانيان به ترور وي كم رنگ و ضعيف خواهد بودبنابر اين گزارش،اين روزنامه اسراييلي مي‌افزايد:مسئله خاص درباره احمدي‌نژاد اين است كه وي تنها رئيس يك دشمن اعلام شده نيست بلكه نيروهاي ارتش آن شامل سپاه پاسداران در حال آموزش حزب‌الله است و در جنوب لبنان حضور دارد و عليه اسرائيل عمل مي‌كندبه نظر نويسنده، تبعات ترور احمدي‌نژاد قابل تحمل خواهد بود اما ترور رهبران حماس اثرات سخت‌تري بر جاي مي‌گذارد بنابر اين گزارش، اگر عمليات اسرائيل عليه رهبران دشمن -كل دولت حماس و احزاب وابسته به آن در مجلس قانونگذاري- انجام شود، يك اقدام پيشگيرانه و نه كشتار هدفمند خواهد بود. هاآرتص مي فزايد: در برج‌هاي دفاعي اسرائيل در تل آويو افرادي وجود دارند كه خواستار قرار گرفتن جدي اين مسئله (ترور)در دستور كار هستند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home