به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


27 September 2006

نگرانی عفو بين الملل از 'سرکوب منتقدين' در ايران
سازمان عفو بين الملل در گزارشی تحت عنوان ' ايران: سرکوب دنباله دار منتقدان ' نسبت به برخوردها و دستگيری های اخير در ايران ابراز نگرانی عميق کرده است.اين گزارش که روز دوشنبه 25 سپتامبر، سوم مهر ماه، منتشر شده به برخوردهای اخير مراجع انتظامی و قضايی ايران با تجمع های مسالمت آميز اشاره کرده و می نويسد: سازمان عفو بين الملل از دستگيری ها و بازداشت های اخير در ايران ، که فعالان حقوق بشر، فعالان گروه های اقليت قومی و ديگر هواداران آزادی بيان را هدف قرار داده ، عميقا نگران است
سازمان عفو بين الملل در اين گزارش به طور خاص به دستگيری گروهی از آذربايجانی های معترض به تدريس نشدن زبان ترکی در مدارس و بازداشت چند فعال اجتماعی که در مخالفت با حکم اعدام چهار زن مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دست به تجمع زده بودند، اشاره کرده و خواستار توقف فوری اينگونه برخوردها شده است.اين گزارش همچنين نسبت به وضعيت علی اکبر موسوی خوئينی (نماينده سابق مجلس ايران) در زندان ابراز نگرانی کرده و از قول خود آقای موسوی خوئينی نوشته که وی تحت فشار قرار گرفته تا ' توبه نامه ' بنويسد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home