به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


23 October 2006

ایران همچنان لقب بزرگترین زندان خاورمیانه را به دوش می کشد

سازمان گزارشگران بدون مرز دست به انتشار گزارشی مفصل و جامع از وضعیت آزادی بیان در 168 کشور جهان طی یک سال گذشته زده است
بر اساس تحقیق اخیر ایران کماکان یکی از نامطلوب ترین شرایط آزادی مطبوعات را در بین کشورهای مذکور دارا است و همچنان لقب بزرگترین زندان خاورمیانه را به دوش می کشد
در این گزارش با نام بردن از حکومت ایران در میان دشمنان سنتی آزادی مطبوعات ، همچنان محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای را جزو 33 دشمن عمده آزادی بیان در میان چهره های جهانی برمی شمارد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home