به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


09 November 2006

وضعيت نا معلوم کيوان رفيعی
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : کیوان رفیعی فعال حقوق بشر که در 18 تیر ماه به دلایلی نامعلوم در مقابل دانشگاه تهران بازداشت شده بود ، در ملاقاتی که حدود دو هفته پیش با خانواده اش در بند 209 زندان اوین داشت ، اعلام کرد که وزارت اطلاعات درحال پرونده سازی علیه وی است و در وضعیت بلاتکلیفی به سرمیبرد
وی که در حال پشت سرگذاشتن چهارمین ماه بازداشت خود است ، همچنان در بند انفرادی بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات نگهداری میشود
این در حالی است که مطابق قانون تا دو روز دیگر و پس از به پایان رسیدن مدت بازداشت موقت وی( که مطابق قانون حداکثر4 ماه میباشد) دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات موظف است وضعیت نهایی وی را روشن کند
پیش از این تعدادی از زندانیان آزاد شده از بند 209، نسبت به شرایط کیوان رفیعی به شدت ابراز نگرانی کرده بودند . همچنین رفیعی که درطی مدت بازداشتش دو بار دست به اعتصاب غذا زده بود ، در ملاقات با خانواده اش از پایان اعتصاب اخیرخود خبر داد . لازم به ذکر است کیوان رفیعی پس از گذشت 4 ماه ، هنوز موفق به دیدار با وکیل خود نگشته است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home