به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


09 March 2007

جلوگیری از تجمع روز جهانی زن در تهران

اين تجمع با فراخوان شماری از افراد و گروههای فعال در زمينه حقوق زنان قرار بود تحت عنوان "همبستگی برای آزادی، برابری، عدالت جنسيتی" برگزار گردد اما پيش از آغاز تجمع و در حالی که جمعيت شرکت کننده رفته رفته اطراف ايستگاه مترو ميدان بهارستان گردمی آمدند تا به سمت ساختمان مجلس حرکت کنند، مأموران يگان ويژه نيروی انتظامی جمعيت را متفرق کردند
پليس در حالی مانع از تجمع به مناسبت روز جهانی زن در تهران می شود که سی و سه تن از زنانی که يکشنبه گذشته (چهارم مارس) به تجمع و برگزاری تظاهرات در برابر دادگاه انقلاب پرداخته بودند، طی روزهای اخير بازداشت و سپس آزاد شدند
اين گروه در اعتراض به بازداشت تعدادی از مدافعان حقوق زن و آنچه برخورد با فعاليتهای مسالمت آميز مدنی در دفاع از حقوق زنان می خواندند در برابر دادگاه انقلاب اجتماع کردند اما به دست مأموران بازداشت و زندانی شدند
گفته می شود مأموران با مراجعه به خانواده های بازداشتيان از آنان خواسته بودند تعهدنامه هايی امضا کنند مبنی بر اینکه در روز جهانی زن در هيچ تجمعی شرکت نخواهند کرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home