به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


01 July 2008

جان امیر فرشاد ابراهیمی در خطر است

به پا خیز: با خبر شدیم که آقای امیر فرشاد ابراهیمی که به قصد دیدن خانواده خود به ترکیه سفر کرده بود در شهر استانبول توسط پلیس ترکیه دستگیر شده است و دولت ترکیه در حال رایزنی ( شما بخوانید چانه زنی سیاسی بجهت معامله) با دولت جمهوری اسلامی است
لذا شایسته است تا در چنین شرایطی احزاب، نهادها، و بویژه سازمانهای حقوق بشری ایرانی فارغ از هرگونه خط مشی سیاسی اقدامات لازم را بعمل آورند تا از رخداد و فاجعه ای دیگر جلوگیری شود


شماره پاسپورت پناهندگی آلمانی ایشان
N-0014860

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home