به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


21 March 2006

صدها ميخک سپيد در آسمان کلنمحکوميت اعدام توسط جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران – کلن

مراسمی در محکوم کردن اعدام و نيز گرامی داشت ياد حداقل سه زندانی سياسی که در يک ماه اخير در تهران و اهواز اعدام شدند و نيز گراميداشت ياد ساير قربانيان سرکوب رژيم اسلامی در سال رو به پايان هزار و سيصد و هشتاد و چهاردرشرايطی که در کشورهای همجوار ايران، نظيرترکيه، صدور حکم اعدام سالهاست که لغو شده، جمهوری اسلامی، رژيمی که درمرتبه دوم تعداد اعدام در جهان قرار دارد و خود علنا مشوق بمب گذاری در ساير نقاط جهان است و حتی در برنامه های تلويزيونی کودکان آن تلاش می شود تا کودکان ايران به بمب گذاران فردا تبديل شوند، در عرض يک ماه اخير 3 دربند سياسی جوان را بر مبنای اقارير اجباری در زير شکنجه و به اتهام بمب گذاری، در زندان گوهردشت کرج و نيز در اهواز، علنا اعدام کرده است

جملات بالا بخشی از سخنان يکی از سخنرانان گردهمآيی بود که در روز شنبه 11 مارس از ساعت 3 بعدازظهر با حضور دهها تن از ايرانيان آزاديخواه در مرکز شهر کلن برگزار شد. شرکت کنندگان با در دست داشتن ميخکهای سپيد و شمع و عکسهای زندانيان اعدام شده در يک ماه اخير، 3 زندانی سياسي، حجت زماني، بعد از 4 سال زندان در زندان گوهردشت کرج، و علی عفراوی و مهدی نواصری، در اهواز و در ملا عام، و نيز ساير قربانيان سرکوب در ايران درسال رو به پايان، مانند اسماعيل محمدی زندانی سياسی که در کردستان اعدام شد، در ميدان رودلف پلاتز گرد هم آمده بودند
در طی 2 هفته قبل از اين گردهم آيی، جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران- کلن با ارسال نامه های متعدد برای رهبران کشورهای مختلف، و نيز مطبوعات، از آنان خواسته بود تا همزمان با مذاکره بر سر فعاليتهای اتمی، مساله اعدام و سرکوب در ايران را نيز به فراموشی نسپارند

در طی مراسم هر چند دقيقه يک بار گلهای ميخک سپيد، با کمک بالنهای کوچک سفيد حاوی گاز، برای گرامی داشت ياد قربانيان سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی به آسمان فرستاده می شد که توجه بسياری را بر می انگيخت
شرکت کنندگان با ارسال پيامهای متعدد برای خانواده های قربانيان در آستانه سال نو همدردی خود را با آنان ابراز داشتند

اين مراسم که در هوای بسيار سرد و برفی و با حضور خبرنگاران مطبوعات برگذار شد، در ساعت 5 و نيم بعداز ظهر پايان يافت.
برگزار کننده مراسم، جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران – کلن 22 اسفند 1384

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home