به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 March 2006

گزارش آمريکا از وضع حقوق بشر در ایران

کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش سالانه خود از وضع حقوق بشر در جهان را
منتشر کرد در گزارش وزارت امورخارجه آمریکا که در آن به موارد نقض حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی در کشورهای مختلف اشاره شده، از ایران به همراه کشورهایی چون برمه، کره شمالی، بلاروس و زیمبابوه به خاطر نقض حقوق شهروندان به شدت انتقاد شده است وزیر امور خارجه آمریکا در گزارش خود که 60 صفحه آن به ایران اختصاص دارد، به 21 مورد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده است محدود کردن حق انتخاب نوع حکومت توسط شهروندان، اعدام بدون محاکمه افراد بالغ و نوجوانان، شکنجه و تنبیه بدنی همچون قطع عضو و شلاق زدن، خشونت گروه های افراطی وابسته به حکومت و وضع بد زندان ها از جمله موارد عنوان شده در این گزارش هستند گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به گزارش گروه های طرفدار حقوق بشر می گوید حکومت ایران بسیاری از مخالفان سیاسی را به عنوان افراد جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر اعدام کرده است متن کامل گزارش وزارت خارجه آمريکا در باره ايران را در اينجا بخوانيد (به انگليسی)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home