به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


18 April 2006

عفو بين الملل از دستگيری و شکنجه دو زن خوزستانی به بهانه فعاليت سياسی شان خبر داد


سازمان عفو بين الملل گفت: جمهوری اسلامی دو زن را بازداشت کرد تا همسرانشان را ناگزير به تسليم کنند. اين سازمان در اطلاعيه ای نوشت: سکينه نفيسی پس از خونريزی به خاطر شکنجه و بدرفتاری چند روز پيش به بيمارستان منتقل شد. وی حامله بود و پزشکان ناگزير شدند به خاطر جراحات وارده، جنينش را سقط کنند. هدا هواشمی زن 24 ساله ديگری نيز چند روز پيش در اهواز در خانه اش همراه دو پسر جوانش بازداشت شد و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نيست. همسر خانم هواشمی حبيب فرج الله شعب از فعالان سياسی شناخته شده در اين منطقه است و به نوشته سازمان عفو بين الملل مقامات وی را تحت تعقيب قرار داده اند. احمد نفيسی همسر سکينه نفيسی نيز فعال شناخته شده ای است و گفته می شود وی نيز تحت تعقيب مقامات جمهوری اسلامی است. عفو بين الملل افزود به دنبال بازداشت سکينه نفيسي، مقامات، خانه آنها را با بولدوزر ويران کردند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home