به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


04 May 2006

وکلای درويشان گنابادی از شغل وکالت محروم شدند

فرشيد يداللهی يکی از دو وکيل درويشان در گفتگو با خبرگزاری کار ايران ايلنا گفته است که به دنبال ماجرای تخريب حسينيه شريعت در قم بنا به حکم دادگاه 52 نفر از درويشان گنابادی به اتهام اخلال در نظم عمومی و سرکشی از دستور پليس به شلاق و حبس تعزيری و پرداخت جريمه نقدی محکوم شده اند. آقای يداللهی همچنين گفته است که خود او و اميد بهروزی وکيل ديگر اين پرونده نيز به يک سال حبس تعزيری و 74 ضربه شلاق و پرداخت ده ميليون ريال جزای نقدی و نيز پنج سال محروميت از شغل وکالت محکوم شده اند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home