به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


15 May 2006

!!! آنهائی که ظهور امام زمان را رد می کنند , توجه کنند

آفتاب: سعید حدادیان ازمداحان مشهور تهران نامه احمدی نژاد به بوش را از نشانه های ظهورامام زمان عنوان کرد.سعید حدادیان این سخنان رادر دعای ندبه صبح جمعه 22اردیبهشت درجمع زائران حرم حضرت معصومه درشهر قم بیان كرد. اين برنامه به صورت مستقیم ازشبکه اول سیما پخش شد. محمود احمدي نژاد رئیس جمهورایران هفته گذشته درنامه ای معنوي به رئیس جمهور آمریکا به بيان دیدگاههای خویش پرداخت

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home