به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


09 May 2006

گروگان گیری و حمله به کودکان٬ حربه جدید عملگرایان افراطی حاکم بر ایرانعلى سورى

فریاد های کودکانه علی نه فقط از سر ترس و وحشت که نتیجه حمله ای ددمنشانه به فرزند هفت ساله یک دگر اندیش آذربایجانی بود
حرکتی مسموم که در نهایت منجر به افزودن برگی ننگین به کتاب جنایات بی شمار چماق به دستان و عربده کشان رژیم جمهوری اسلامی به حساب آمده و لکه تاریک دیگری در مسیر سرکوب اندیشه های آزاد مردان ایرانی میباشد
حمله و ضرب و شتم کودک هفت ساله بها علی باقریان(معروف به بهار ترک) اولین جنایت رژیم اسلامی در این زمینه نبوده و طبعا تا زمان خاتمه حیات فاشیسم قومی و مذهبی حاکم بر ایران آخرین آن نیز نخواهد بود
جنگ نابرابر و تمام عیار در جهت قلع و قمع ندای مخافین رژیم به جایی رسیده است که همسر را به جای شوهر بازداشت نموده٬ فرزند خردسال را به جای پدر به گروگان گرفته و یا کودکی را به جرم عقاید سیاسی و فعالیت های پدر تبعیدی اش مورد ضرب و شتم قرار داده و صفحه سپید ذهنش را باکلماتى چون ﴿وطن فروش﴾ و ﴿جاسوس﴾ آلوده و آسمان چشمانش را بارانی نمودند

به راستی این گونه اعمال وقیح با کدامین جنایات دیکتاتوران در طول تاریخ قابل مقایسه بوده و در کدامین کتب تاریخی به جز کارنامه ننگین خود باختگان اقتدار گرای حکومت اسلامی یافت می گردد؟
آیا این قبیل برخورد ها چیزی بجز عجز و نا توانی رژیم در عرصه های داخلی و خارجی را به نمایش میگذارد؟
رژیمی که هر صدایی را با سلاحی پاسخ گفته و در هنگام درماندگی دست انتقام به گردن فرزندان در بند ملت(زندانیان سیاسی و عقیدتی) و یا خانواده های فعالین سیاسی خارج از کشور گذاشته و قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه را دارد

از همین رو افشا و محکوم نمودن جنایات بی پایان رژیم تکلیفی بر دوش هر آزاد اندیش ایرانی بوده و ایستادگی تا قطع کامل ریشه های پوسیده سرکوب گران آزادی یک وظیفه تاریخی به شمار می آید
باشد که علی و علی های دیگر٬ ایران فردا را که حاصل این مبارزات و ایستادگی ها می باشد٬ ارج نهاده و پاسداری نمایند

منبع: روزنامه حریت چاپ آذربایجان مورخ 22 مارس2006
متن خبر:روزگذشته21 مارس برابربا 20 صفرروزاربعین حسینی درشهرارومیه خیابان﴿ 9 پله﴾ این شهر کودکی 7 ساله به نام علی و دختر 17 ساله ای به نام افسون در جمع دسته های عزاداری مورد حمله افراد ناشناس با شعار نهضت حسینی تماشاچی ندارد و خائنین جائی در ایران ندارند قرار گرفتند
این دو کودک بچه های بهار علی باقریان معروف به بهار ترک که به علت عقاید ملی گری در تبعید به سر می برد هستند0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home