به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


09 May 2006

تا کی شاهد این همه اعدام باشیم؟امسال هم مانند سالهای پیش، حاصل حکومت جمهوری اسلامی ایران، سیاهی بدبختی و بیچارگی، فقر و آوارگي، بفروش رسيدن دختران، دستگيري و شکنجه، قتل عام انسان، قصاص و بلاخره سال اعدام جوانان مبارز و سنگسار زنان بود
هر بار که در باره اعدام انسانها در این حکومت با عبا و بی عبا می نویسم ترس و وحشت سرا پای وجودم را فرا می گیرد و با خود میگویم ای دل غافل، باز باید جلوي اين کامپيوتر بنشينم و بنويسم، 28 سال از عُمر این رژیم مي گذرد و باز هم انسانی دیگر، باید توسط این حکومت، به چوبه دار فرستاده شود. از تصور اين کابوس، به خود می لرزم. جمهوری اسلامی یکی از خونخوارترین رژیم های تاریخ بشریت است. این رژیم جنایتکار تا کنون هزاران جوان را به جوخه اعدام سپرده است.ما بارها در جریان اخبار تظاهرات مردم زحمتکش به خصوص جوانان میهنمان، علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده ایم. ولی آیا ما خبر داریم که چند نفر از آنها دستگیر شده اند؟ مسلمأ در طول عُمر نکبت بار این حکومت، بودند انسانهایی که در زیر شکنجه های وحشیانه این رژیم و حامیان حزب الله اش به قتل رسیدند بدون اینکه ما از آن کوچکترین خبری داشته باشیم! و یقیننأ هستند انسان هایی که در زندان اند ولی کسی از زندانی بودن آنانکه خبری ندارد! از اینرو متاسفانه صدای آنها را کسی نخواهد شنید
ولی اینبار نام این انسان شناخته شده است، او ولی الله فیض مهدوی نام دارد که در فاصله ی یکقدمی چوبه دار ایستاده است تا به فرمان جلادان رژیم، طناب دار، که از خون هزاران انسان دیگر با اندیشه های مختلف بافته شده است به گردن این انسان مبارز و فعال سیاسی آویخته شود.تا کی باید این رژیم، انسانها را به عناوین مختلف اعدام کند
آزادیخواهان!وظیفه ما در خارج از کشور در قبال این مبارز، چیست؟ مگر فریاد او جز فریاد ما چیز دیگری است؟ یک لحظه خود یا فرزندان خود را بجای ولی الله بگذاریم….؟از دست ما که در خارج از کشور زندگی می کنیم و به جز اعتراض، تظاهرات، اعتصاب و….. کاری دیگر ساخته نیست! پس با هر کوشش وتوانی که داریم و بهر وسیله ای که شده نگذاریم این جوان مانند حجت زمانی ها به دار آویخته شود
بیائیم با تمام توانایی خود به طُرق گوناگون مجامع بین المللی را مجبور به واکنش کنیم و نگذاریم این رژیم جنایتکار، او را اعدام کند.بیائیم بدون در نظر گرفتن عقیده و اندیشه زندانیان سیاسی، برای آزادی آنان کوشش و تلاش کنیم و هرچه وسیعتر، جنایتکارترین رژیم جهان را رسوا نمائیم .از تمام، دوستان و رفقایی که می خواهند در این کار سهیم باشند تقاضا میکنم به سایت حرکت مراجعه و متن خطاب به مجامع بین المللی را امضا کنند
www.harkat.net
منبع: سايت ديدگاه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home