به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 June 2006

جان بهروز جاوید تهرانی در خطر است


فعالان حقوق بشر در ایران : روز شنبه سیزدهم خرداد ماه زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی به شعبه 26 دادگاه انقلاب منتقل و توسط قاضی حداد مورد تفهیم اتهام قرار گرفت ، اتهامات وارده به آقای بهروز جاوید تهرانی اقدام علیه امنیت ملی ، توهین به مقدسات و توهین به رهبری نظام عنوان گشته است ، بعلت درخواست وزارت اطلاعات مبنی بر تقاضای اشد مجازات برای آقای بهروز جاوید تهرانی جان وی در خطر قرار گرفته است زیرا که اشد مجازات توهین به مقدسات و توهین به رهبری اعدام میباشد .آقای بهروز جاوید تهرانی در حادثه 18 تیرماه سال 78 نیز دستگیر و به اعدام محکوم گشته بود ، وی در طی سالیان اخیر بعلت مبارزات آزادیخواهانه خویش به دفعات دستگیر و در زندان بسر برده است . تفهیم اتهام بهروز جاوید تهرانی در حالی صورت گرفت که بیشتر از یکسال از دستگیری وی میگذرد .فعالان حقوق بشر در ایران ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آقای بهروز جاوید تهرانی و محکوم نمودن نقض حقوق بشر و عدم رعایت میثاقهای بین المللی از سوی حاکمیت خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بهروز جاوید تهرانی و تمامی زندانیان سیاسی میباشد. دست تمام کسانی که در این راه با ما همگام هستند را میفشاریم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home