به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


31 May 2006

تا زنده ام نمي گذارم به کنوانسیون های بین المللی حقوق زنان بپیوندیمبه گزارش آفتاب نيوز زهره طبیب زاده نوری رئیس جدید مرکز امور زنان و خانواده در اولین نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد: تا زمانی که زنده ام و ریاست این مرکز را برعهده دارم اجازه نمی دهم به هیچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق زنان بپیوندیم . طبیب زاده نوری که پس از کناره گیری نسرین سلطانخواه به ریاست این مرکز برگزیده شده است ،در نشست امروز ،ابتدا از نقش و رسالت رسانه ها و اینترنت در بوجود آوردن تحولات فرهنگی موجود سخن گفت واز آنان خواست که از انتقال اطلاعاتی که از صحت و سقم آن خبری ندارند،خودداری کنند تا از ایجاد تنش بواسطه انتشار این اخبار جلوگیری شود.در اين مصاحبه طبیب زاده با ارائه آماری یادداشت شده به بیان مواردی از خشونت ،جنایتها و قتل زنان آمریکایی و اروپایی پرداخت و با خطاب قرار دادن دولت آمریکا و کشورهای اروپایی می پرسید شما در این زمینه ها چه جوابی دارید ؟ این اقدام طبیب زاده نوری اعتراض خبرنگاران حاضر در جلسه را به همراه داشت که خواستارارائه آماری در خصوص خشونت علیه زنان در ایران شدند .طبیب زاده در پاسخ گفت :منکر خشونت علیه زنان در ایران نمی شوم اما این آمار به اندازه کشورهای آمریکایی نیست و بعد هم یک مرد بیجا می کند دستش را روی زنان بلند کند .مگر در اسلام چنین اجازه ای به مرد داده شده است !!!!!!!!!!!!!!!!؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home